FAQs

Q?Odlazak stomatologu može biti potpuno bezbolno iskustvo.
A.
Q?Zdravi osmijeh rezultat je efikasne higijene i redovitih posjeta stomatologu.
A.
Q?Premazivanje zubi florom bitno smanjuje pojavu karijesa.
A.
Q?Danas postoje sredstva s kojima možete 100% prevenirati pojavu karijesa i parodontitisa.
A.
Q?Mliječne zube treba početi prati čim niknu.
A.
Q?Trajni zubi mogu se zaštiti od karijesa ako ih pečatite unutar mjesec dana od nicanja.
A.
Q?Plak (zubne naslage) se sastoji od više od 80% bakterija.
A.
Q?Plak se može odstraniti jedino mehaničkim čišćenjem četkicom, koncem i interdentalnom četkicom.
A.
Q?Interdentalni prostor (između dva zuba) ne možete adekvatno oprati četkicom.
A.
Q?Zašto Vas oralnoj higijeni treba podučiti Vaš stomatolog.
A.
Q?Plak na zubima uzrokuje karijes, a na zubnom mesu upalu.
A.
Q?Profesionalno čišćenje zuba potrebno napraviti najmanje jednom godišnje.
A.