PROFILAKSA (PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA) Briga o oralnom zdravlju  počinje u najranijoj dobi i traje cijeli život.  Oralno zdravlje uključuje  dobru funkciju, estetiku i fonaciju.  Tek kad nam je narušeno oralno zdravlje naučimo kolika je njegova vrijednost. Preventiva uključuje cijeli niz postupaka koji djeluju na uzrok, a ne na  posljedice.  Glavni alat preventive je edukacija . Ona motivira ka usvajanju svrsishodnih pozitivnih navika. Najjeftiniji je i najefikasniji način za očuvanjem zubi i oralnog zdravlja za cijeli život. Ona uključuje niz edukativnih, dijagnostičkih i terapijskih zahvata u svrhu odsutnosti karijesa, parodontnih oboljenja, trauma zubi i  patoloških parafunkcijskih kretni. ODRASLI PACIJENTI Higijena mora biti učinkovita. Certificirani smo za iTOP -individualne programe oralne higijene. Četkica, konac i interdentalna četkica su osnovno sredstvo oralne higijene. U ordinaciji Vas učimo kako ih na pravilan način koristiti po metodi „touch to teach“. Pasta i antiseptičke otopine su tek pomoćna sredstva. Higijena se uči...

Read more


Loading...