Noćno škripanje

Parafunkcijske kretnje su pokreti čeljusti koji nemaju nikakvu funkciju, a za posljedicu mogu imati bolove u čeljusnom zglobu i žvačnim mišićima, oštećenje  zuba i parodonta, gubitak visine donje trećine lica. Funkcijskom analizom proučava se stanje pacijenta i planira se terapija kojom će se otkloniti simptomi.


Loading...

Comments are closed.