Oralna kirurgija

Oralna kirurgija obuhvaća kirurške zahvate u usnoj šupljini. Najčešći oralno kirurški zahvati su:

  • vađenje zuba,
  • alveolotomija (operacijsko vađenje zuba, najčešće umnjaka ili zaostalih korijenova),
  • apikotomija (odstranjivanje vrška korijena i upaljenog tkiva oko njega s ciljem očuvanja zuba),
  • cistektomija (odstranjivanje ciste),
  • frenulektomija ( odstranjivanje  fibrozne opne koja spaja gornju usnu i zubno meso),
  • oralnokirurški zahvati kao priprema za ortodontsku, protetsku  ili implantološku terapiju.

Loading...

Comments are closed.