Parodontologija

Parodontologija se bavi očuvanjem zdravlja i liječenjem potpornog aparata zuba (zubno meso,alveolarna kost, cement i parodontni ligamenti koji drže zub u koštanoj čašici).

Parodontitis  (tzv. parodontoza) je najčešća kronična bolest kod ljudi, čijeg postojanja i posljedica većina nije svjesna.  Utječe na zdravlje vitalnih organa i dovodi do ranog gubitka zubi. Simptomi su crvene  natečene desni koje  lako krvare i zadah.

Uzrok parodontitisa su bakterije organizirane u kompleksan biofilm tj. mekanu naslagu- plak.  Slabom higijenom  plak se nakuplja na granici zuba i zubnog mesa te uzrokuje upalu, najprije zubnog mesa (gingivitis), a potom parodonta (parodontitis) sa stvaranjem džepova.  Kalcificiciranjem plaka nastaje kamenac. Čišćenje zubnog kamenca rutinski je i nužan zahvat za stvaranje uvjeta za održavanje dobre oralne higijene.

Svaki naš pacijent je parodontološki pregledan, informiran o stanju parodonta te ako je potrebno savjetujemo  patodontološku terapiju s redovnim praćenjem (recall) ili preventivne parodontološke mjere.

Timskim radom sa specijelistom parodontologije rješavamo kompleksne situacije terapije i planiranja oralne rehabilitacije.


Loading...

Comments are closed.