Potpune keramičke krunice

Potpune keramičke krunice su protetski nadomjesci koji se koriste kod visoko estetskih zahtjeva pacijenta u situacijama većih gubitaka zubne supstance,  odstupanja u obliku i postavu zuba koje nije moguće riješiti ljuskicama.  Nadomještaju funkciju cijelog žvačnog sustava uz izuzetnu estetiku.

Danas su standardne u području prednjih zubi jer  bojom , transparencijom i translucencijom  u potpunosti imitiraju prirodne zube.


Loading...

Comments are closed.