Prvi posjet ordinaciji dentalne medicine

Prvi posjet trebao bi biti do druge godine. Obično se pri prvom susretu dijete upoznaje s doktorom, ambijentom, instrumentima.  Bitno je da prvi susret bude ugodan za dijete.

Roditelji bi trebali biti smireni i pozitvni. Dijete treba poticati na suradnju i pohvaliti očekivano ponašanje.  Redovni  pregledi bi trebali biti 3-4 puta godišnje.  Iza treće godine poželjno je da  djeca sama ulaze u ordinaciju, a roditelji ih čekaju u čekaonici. Na taj način poboljšava se suradnja djeteta i izbjegavaju zamke gdje dijete komunicira samo s roditeljem i ignorira stomatologa.

Ključno je da dijete surađuje. Zahvati se ne rade na silu.

Ne čekajte hitnu situaciju u kojoj dijete odmah pri prvoj posjeti treba stomatološki zahvat. Djetetu je bitno da stekne povjerenje da bi surađivalo.


Loading...

Comments are closed.